โปรแกรมพันธมิตรธุรกิจ

MyBB นำเสนอการบริการแก่บุคคลทั่วไปหรือองค์กรที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามด้านล่างนี้ โดยเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดมีความสำคัญแต่ไม่ได้รวมไว้ทั้งหมด เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือสิ้นสุดการบริการแก่ผู้ใช้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

MyBB ไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผิดวัตถุประสงค์ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในการให้บริการรวมถึงความล่าช้าและความล้มเหลวของการบริการ

ระบบ MyBB ทั้งหมดให้บริการตามที่ได้รับการพัฒนามา โดยพันธมิตรทางธุรกิจไม่สามารถขอให้ MyBB ทำการอัพเกรดหรือเปลี่ยนการบริการตามความต้องการของตนเองได้

พันธมิตรแต่ละรายรับเว็บไซต์ของตนเองและความประทับใจแบนเนอร์ 50% บนกระทู้พร้อมตัวเลือกในการขายโฆษณา

MyBB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคุณลักษณะต่างๆของการโฆษณาบนกระทู้

ข้อตกลงผู้ใช้ใช้กับทุกๆคนที่สร้างกระทู้บนแพลตฟอร์ม MyBB

พันธมิตรทางธุรกิจจะต้องไม่เปลี่ยนข้อความในข้อตกลงผู้ใช้งานบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

พันธมิตรยอมรับในการส่งต่อคำร้องเรียนที่ได้รับไปยังอีเมล

หุ้นส่วนทางพันธมิตรแต่ละรายของ MyBB จะได้รับการสมัครข่าวสารการบริการอัตโนมัติโดยได้รับข่าวสารการตลาดผ่านทางอีเมล์ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

ข้อตกลงปัจจุบันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย MyBB โดยพันธมิตรทางธุรกิจจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ MyBB ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงนี้ ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายบริหาร MyBB

สร้างการโฮสกระทู้ของคุณเอง