ข้อตกลงผู้ใช้

MyBB นำเสนอการบริการแก่บุคคลทั่วไปหรือองค์กรที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามด้านล่างนี้ โดยเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดมีความสำคัญแต่ไม่ได้รวมไว้ทั้งหมด เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือสิ้นสุดการบริการแก่ผู้ใช้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

ผู้ใช้งานยอมรับว่าการใช้งานกระทู้เป็นความเสี่ยงของตนเอง โดยกระทู้ให้บริการตาม “ที่เป็น” และไม่มีการรับประกันใดใดทั้งโดยชัดเจนหรือเป็นนัยยะ

ผู้ดูแลระบบ MyBB ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้งานกระทู้

ผู้ดูแลระบบ MyBB ไม่รับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสมหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เผยแพร่โดยผู้ใช้งานกระทู้และเราไม่รับผิดชอบต่อ:

  • ข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องที่เกิดจากการใช้ข้อมูลนี้
  • การทำงานที่ไม่ถูกต้องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นระหว่างการบริการของเรารวมถึงความล่าช้าและความขัดข้องของการบริการ
  • ความสูญเสียหรือความเสียหายของเนื้อหาหรือการบริการจากผู้ใช้งานกระทู้

ความคิดหรือความเห็นของผู้ใช้งานไม่ถือว่าเป็นความเห็นของผู้บริหาร MyBB

MyBB ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันการใช้บริการที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการปฏิเสธการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์และลบข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไว้

ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อและรหัสผ่านเข้าระบบแพลตฟอร์มของ MyBB

ผู้ใช้ยอมรับว่าจะไม่ใช้บริการของ MyBB ในวัตถุประสงค์ที่ค้านต่อระบบทางกฎหมายของรัสเซียและละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลหรือก่อให้เกิดการใช้งานระบบที่ผิด ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดนี้ ข้อมูลของผู้ใช้อาจถูกลบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทำการโพสต์ด้วยตัวเองหรือผู้อื่นภายใต้ข้อจำกัดของกระทู้ของตนเองหรือที่มีบนอินเตอร์เน็ตโดยวิธีการอื่นๆ ทั้งนี้ MyBB ไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลทีได้เผยแพร่บนกระทู้ผู้ใช้งานโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สาม

MyBB ไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักของการบริการ โดย MyBB ไม่รับประกันว่าการรบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะ ไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข

การบริการ MyBB ห้าม:

  • การเผยแพร่ (ทำการเข้าถึงจากข้างนอก) เนื้อหาใดใดที่สัมพันธ์กับ (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องอนาจารรวมถึงลิงค์เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาดังกล่าว
  • การดำเนินการโดยผิดและละเมิดต่อระบบกฎหมายปัจจุบันของรัสเซีย
  • การสาปแช่งและการสบประมาท
  • แสดงความเกลียดชังหรือความเป็นศัตรูต่อบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร

กระทู้สามารถถูกลบได้หากมีเนื้อหาที่ละเมิดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MyBB มีสิทธิ์ (แต่ไม่ผูกมัด) ในการลบกระทู้ที่ไม่มีโพสต์ใหม่ๆในช่วงปีที่ผ่านมา

MyBB มีโอกาสในการโฮสกระทู้ผู้ใช้ฟรีผ่านทางการโฆษณาผู้ให้การสนับสนุน ดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงข้อมูลโฆษณาบนกระทู้ของคุณในรูปแบบของแบนเนอร์โดยไม่ต้องพิจารณาเนื้อหากระทู้ของคุณ

MyBB มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนคุณลักษณะบางประการของแบนเนอร์โฆษณากระทู้คุณ

MyBB ไม่ขอรับผิดชอบต่อหน่วยงานภายนอกในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่นโดยผู้รับบรการ

ผู้ใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบกระทู้ยอมรับว่ากระทู้ของตนจะไม่รวมเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย

ระบบ MyBB ทั้งหมดให้บริการตามที่ได้รับการพัฒนามา โดยพันธมิตรทางธุรกิจไม่สามารถขอให้ MyBB ทำการอัพเกรดหรือเปลี่ยนการบริการตามความต้องการของตนเองได้

ผู้ใช้งานกระทู้ MyBB ฟรีแต่ละราย จะได้รับการสมัครข่าวสารการบริการอัตโนมัติโดยได้รับข่าวสารการตลาดผ่านทางอีเมล์ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

ข้อตกลงล่าสุดนี้สามารถเปลี่ยนได้โดย MyBB ผู้ใช้จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ในการสร้างกระทู้ MyBB ฟรี ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ทั้งหมด ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายบริหาร MyBB